Doelstellingen

“Anton Heyboer Foundation”

opgericht op 19 Januari 2011

ANBI status werd toegekend.

Naam: Anton Heyboer Stichting Publieke  naam: Anton Heyboer Foundation RSIN/fiscaal nummer: 8501.96.127.B.01 Postadres: Den Ilp 66,  1127PG , DEN ILP

Doelstellingen en beleidsplan
Het bevorderen  van interesse in en kennis van het werk en leven van de kunstenaar  Anton Heyboer  door:
Het verzamelen en  tentoonstellen van het werk van de kunstenaar
Het verzamelen en bundelen  van de door de kunstenaar geschreven teksten
Het produceren of doen  produceren van boeken en geschriften over het werk, de filosofieen en het leven van de  kunstenaar
Het organiseren van  exposities
Het verwerven, beheren en  exploiteren van financiele middelen
De functie van de  bestuurders:
De Heer Willem  de Winter voorzitter
De Heer  Ronnie Gerschtanowitz penningmeester
De Heer  Jan Verschoor bestuurslid
Mevr. Marike Heyboer-Nefkens bestuurslid
Het beloningsbeleid:
geen beloning
Actuele activiteiten:
Uitgeoefende activiteiten:
Tentoonstelling  georganiseerd door de Foundation in 2011-2012 in het Jan van der Togt Museum
Het laten afgieten van 6  bronzen beeldjes: van 2 originele kleibeeldjes elk 3 exemplaren
Medewerking aan een  tentoonstelling in ‘s Hertogenbosch  over de  periode 1947-1960
Een lezing door Willem de Winter over Anton Heyboer in Museum Jan van der Togt op 15-1-2012
Medewerking aan een foto-tentoonstelling in het Fotomuseum in Den Haag 2-10-2010 tot 9-1-2011
Registratie van 3 domeinnamen voor de Anton Heyboer Foundation, 2013

De Anton Heyboer Foundation is opgericht om kunstwerken van Anton Heyboer te behouden en om een omvattende collectie beeldmateriaal en documentatie van zijn leven en werken te verzamelen en vast te leggen. Het doel is zijn werken, en daarmee zijn unieke talent en beeldtaal, te tonen en inzicht te geven in de betekenis en achtergrond hiervan. Daarnaast wil de Foundation zowel nationaal als internationaal het publieke bewustzijn en de kennis van Anton Heyboer bevorderen. Archief

Website

De website zal omvatten:

Daar geef je om