Doelstellingen

“Anton Heyboer Foundation”

opgericht op 19 Januari 2011

ANBI status werd toegekend.

Naam: Anton Heyboer Stichting Publieke  naam: Anton Heyboer Foundation RSIN/fiscaal nummer: 8501.96.127.B.01 Postadres: Den Ilp 66,  1127PG , DEN ILP

Doelstellingen en beleidsplan
Het bevorderen  van interesse in en kennis van het werk en leven van de kunstenaar  Anton Heyboer  door:
Het verzamelen en  tentoonstellen van het werk van de kunstenaar
Het verzamelen en bundelen  van de door de kunstenaar geschreven teksten
Het produceren of doen  produceren van boeken en geschriften over het werk, de filosofieen en het leven van de  kunstenaar
Het organiseren van  exposities
Het verwerven, beheren en  exploiteren van financiele middelen
De functie van de  bestuurders:
De Heer Willem  de Winter voorzitter
De Heer  Ronnie Gerschtanowitz penningmeester
De Heer  Jan Verschoor bestuurslid
Mevr. Marike Heyboer-Nefkens bestuurslid
Het beloningsbeleid:
geen beloning
Actuele activiteiten:
Voorbereiding voor een  tentoonstelling in ‘s Hertogenbosch  over de  periode 1947-1960
Besprekingen  over een overzichts tentoonstelling in het Haags Gemeente Museum over de periode  1946-1980
Uitgeoefende activiteiten:
Lezingen in het land over  Anton Heyboer, zijn leven en zijn werk
Medewerking aan een tentoonstelling in   2011-2012 in het Historisch Museum in Haarlem over de  Haarlemse periode 1947-1960 om de mensen bekend te maken met het werk wat Anton in   die periode maakte
Tentoonstelling  georganiseerd door de Foundation in 2011-2012 in het Jan van der Togt Museum
Het laten afgieten van 6  bronzen beeldjes: van 2 originele kleibeeldjes elk 3 exemplaren
Het aanvullen van de website met werken  en  informatie over het leven van Anton Heyboer.
Inschrijven en taxeren van een omvangrijke schenking
Nieuwsbrieven met besprekingen van werken van Anton Heyboer
Het scannen en archiveren van vele documenten en foto’s, en van het archief van dr. J. Piers
Een lezing door Willem de Winter over Anton Heyboer in Museum Jan van der Togt op 15-1-2012
Medewerking aan een foto-tentoonstelling in het Fotomuseum in Den Haag 2-10-2010 tot 9-1-2011
Internationale registratie van de naam “Anton Heyboer”
Registratie van 3 domeinnamen voor de Anton Heyboer Foundation, 2013

De Anton Heyboer Foundation is opgericht om kunstwerken van Anton Heyboer te behouden en om een omvattende collectie beeldmateriaal en documentatie van zijn leven en werken te verzamelen en vast te leggen. Het doel is zijn werken, en daarmee zijn unieke talent en beeldtaal, te tonen en inzicht te geven in de betekenis en achtergrond hiervan. Daarnaast wil de Foundation zowel nationaal als internationaal het publieke bewustzijn en de kennis van Anton Heyboer bevorderen. Archief

De Foundation beheert het Anton Heyboer archief. Het archief bestaat uit de documentatie van de werken en het leven van Anton Heyboer, inclusief alle informatie over zijn oeuvre, zijn muziek, andere geschriften en correspondentie. Het wordt continu aangevuld met nieuwe documenten en andere informatie over zijn werk. Het vormt het centrum van kennis voor wetenschappelijk onderzoek en is de basis voor publicaties van het oeuvre van Anton Heyboer. De documentatie komt beschikbaar voor onderzoek, en wordt getoond via uitgaven die de kennis vergroten van zijn werk en de betekenis ervan.

Website

De  website van de Anton Heyboer Foundation is in ontwikkeling. Zodra de Nederlandse website opgezet is, worden de pagina’s ook in het Engels vertaald.

Op deze website zal zoveel mogelijk informatie en beeldmateriaal over leven en werk van de kunstenaar getoond worden. Daarnaast worden kunstwerken inhoudelijk beschreven. Hierbij moet gedacht worden aan betekenis van de beeldtaal, kleur- en materiaalgebruik en betekenis voor Anton Heyboer zelf, in zijn leven in het algemeen en op dat specifieke moment.

De website zal omvatten:

Een complete database
Een archief en kenniscentrum
Biografie, bibliografie, tentoonstellingslijst
Fotoarchief
Publicaties
Bespreken van werken, provenance achterhalen
Catalogus
Links naar openbare en  prive collecties
Nieuws, contact en FAQ (ook inlichtingen over restauratie, inlijsten etc. )
Nieuwsbrief, zowel op de website als in inbox van inschrijvers
Daar geef je om